Lokomotíva Devínska Nová Ves

Ako sa stať členom klubu:                                                                                                                                                                                                                                                            Stiahnite si Prihlášku za člena občianskeho združenia Lokomotíva Devínska Nová Ves.                                                                                                                                        Vyplňte prihlášku a podpísanú ju pošlite na mailovú adresu mladez@fcldnv.sk alebo vytlačte a vhoďte do schránky Lokomotívy                                                                          na štadióne Vápencová 34, pripadne odovzdajte osobne členovi výboru klubu.                                                                                                                                                                  Člen klubu má právo zúčastňovať sa členskej schôdze, hlasovať na členskej schôdzi a tým určovať budúce smerovanie klubu. Na schôdzi členov klubu sú členovia klubu podrobne informovaní o dianí v klube.

Po schválení prihlášky výborom klubu, budete vyzvaný na uhradenie členského poplatku.                                                                                                                                        Kontaktná osoba:                                                                                                                                                                                                                                                                Manažér mládeže Michal Galbo, t.č.+421915403885