Lokomotíva Devínska Nová Ves

Kontaktné údaje

Názov klubu: Lokomotíva Devínska Nová Ves

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 30811465

DIČ: 2021392791

Adresa: Vápencová 34, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves

Banka: VÚB BANKA

Číslo účtu: SK30 0200 0000 0000 2043 0032

Banka: SLOVENSKÁ sporiteľňa

Číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 5737 7845