Lokomotíva Devínska Nová Ves

Výška členského poplatku je Výborom klubu stanovená nasledovne:

  • Základný členský príspevok 30 € + dobrovoľný príspevok podľa uváženia člena.

  • Základný členský príspevok pre seniorov 10 € + dobrovoľný príspevok podľa uváženia člena.

Členský poplatok je splatný do 28.02.2023 vrátane a spôsob platenia je prevodom na účet klubu SK30 0200 0000 0000 2043 0032.

Na identifikáciu platby prosím uveďte v kolónke Poznámka pre príjemcu slovo členské 2023 a Vaše priezvisko v tvare CLENSKE 2023 PRIEZVISKO .

Pre jednoduchšiu platbu, v prípade ak používate aplikáciu v mobilnom telefóne, môžete použiť platbu pomocou QR kódu.

Stačí naskenovať QR kód a zadať sumu.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU FCL DNV