Lokomotíva Devínska Nová Ves

Devínska

História

História

Klubová história

Klubová História

V roku 1922 vznikol futbalový klub pod názvom Športový klub (ŠK) Devínska Nová Ves. Klub sa v roku 1923 prihlásil do Západoslovenskej futbalovej v Bratislave a tak sa za začiatok činnosti klubu v DNV považuje rok 1923. O založenie klubu sa najviac zaslúžil rotmajster Zeman, ktorý sa stal aj jeho predsedom. V prvej sezóne sa v jarnej časti umiestnil na 3.mieste a v jesennej časti na 1.mieste pred klubom z Vysokej pri Morave. Hneď po založení klubu malo však ŠK DNV problémy, keď musel rtm. Zeman doplniť chýbajúcich hráčov vypožičanými vojakmi. Krátko na to však vznikol futbalový klub Rudá hviezda DNV, ktorý patril pod patronát komunistickej strany. V ŠK DNV narastali ťažkosti, s nedostatkom futbalových hráčov a najmä funkcionárov. V roku 1927 prichádza k pokusu o znovuoživenie a klub ŠK DNV mení svoj názov na Slovan DNV. V roku 1929 pre rozpad miestnej organizácie KSČ, dali pokyn na zastavenie činnosti Rudej Hviezdy a pre finančné ťažkosti prestal pôsobiť aj Slovan DNV. V roku 1930 vzniká nový klub pod názvom ŠK Slovan DNV, o ktorého vznik sa pričinili aj bývalí hráči a funkcionári Rudej hviezdy. Nový klub bol prakticky nepriamym zlúčením hráčov a funkcionárov Rudej hviezdy a Slovan DNV.

Futbalový štadión

Prvé futbalové ihrisko v Devínskej sa nachádzalo vo štvrti Grba, v hornej časti dnešnej ulice 1.mája. Neskôr bolo ihrisko premiestnené za novú obecnú ľudovú školu. Pre postupujúcu výstavbu bolo futbalové ihrisko znovu premiestnené v roku 1934 do dnešného školského ihriska medzi Kosatcovou ulicou a školami na Bukovčanovej ulici. Pôvodne nerovný terén si hráči klubu a futbaloví nadšenci upravili v dobrovoľných brigádach. Z tohto ihriska sa futbal presťahoval v roku 1964 na štadión Telovýchovnej jednoty Lokomotíva na Vápencovej ulici. Súčasný štadión nášho tímu bol vybudovaný v roku 1964 v tzv. akcii Z. Akcia bola hradená zo štátnych prostriedkov s podmienkou svojpomocnej účasti občanov na akcii. Spomedzi trénerov, ktorí sa najviac v tomto období zaslúžili patrili Ján Baláž, Ladislav Horváth, Milan Moravec, Ing.Kmetz Vojtech Skyva, Karol Borhy, Emil Pažický, Karol Jokl, Ján Turner a iní.

Dorast

V roku 1935 vzniklo aj dorastenecké družstvo ŠK Slovan DNV, ktoré prihlásili do nižšej súťaže, ale naši dorastenci sa už v roku 1938 zaradili medzi špičku Západoslovenskej futbalovej župy. Dorast prežil svoje najúspešnejšie obdobie v povojnových rokoch 1946-1947 keď hralo o titul majstra Slovenska a až vo finále západnej skupiny podľahlo mužstvo Devínskej dorastu Spartaka Trnava. V súčasnosti prežil dorast Devínskej Novej Vsi najúspešnejšie obdobie, keď hral v sezóne 2017/18, 2.futbalovú ligu západ.

2. svetová vojna

Činnosť futbalového klubu v Devínskej pokračovala aj v týchto ťažkých časoch. Mužstvo DNV dokonca postúpilo medzi najlepšie bratislavské a okolité kluby ako Malacky, Pezinok, Sereď, Skalica a podobne. V tomto čase klub prispôsobil názov dobe v akej existoval a premenoval sa na Športový oddiel Hlinkovej gardy Devínska Nová Ves. (ŠOHG)

Obdobie po 2. svetovej vojne

Naši futbalisti začínali od roku 1945 v novej súťaži - v západoslovenskej divízií s mužstvami ako je Nitra, Senica, Šaľa alebo Slovan Bratislava B. V tomto období je potrebné vyzdvihnúť najmä prácu dlhoročného predsedu Jozefa Schreka. V roku 1949 sa opäť menil názov klubu podľa spoločenských a politických pomerov na Sokol DNV a s výkonnosťou nášho klubu to išlo "dolu vodou", až naše mužstvo spadlo do ligy- okresný prebor Bratislava-okolie. Vzostup ale netrval dlho a lepšie časy nastali v roku 1953 už pod názvom TJ Lokomotíva DNV, keď mužstvo vyhráva okresnú súťaž a postupuje do krajského preboru. O 3 roky neskôr v roku 1956 víťazí v juhozápadnej skupine krajského preboru. Súčasný futbalový klub FCL DNV vznikol z futbalového oddielu TJ Lokomotíva. FC Lokomotíva obsadila v III. lige sezóne 1999/2000 3. miesto, čo je najlepšie umiestnenie klubu v jeho krátkej novodobej histórii. O pár rokov neskôr sa klub prepadol až do V. ligy. V súčasnosti pôsobí FCL DNV v III. Lige Bratislava.