Lokomotíva Devínska Nová Ves

Darovať 2 %

Vážení fanúšikovia, rodičia, kamaráti futbalového klubu FCL Devínska Nová Ves,

V mene futbalového klubu Lokomotíva Devínska Nová Ves by sme Vás radi požiadali o darovanie 2% z daní v prospech klubu.

Darovanie Vás nestojí nič, je potrebné iba vyplniť tlačivo a postupovať podľa nasledujúcich krokov.

Kroky potrebné na úspešne darovanie 2%:
1. Pri vypĺňaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, ktorú Vám pošle váš zamestnávateľ prosím označte krížikom políčko Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane …… (viď. nasledujúci obrázok, je to na konci žiadosti).
2. Následne Vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a spolu s ním dostanete aj potvrdenie o zaplatení dane o ktoré ste požiadali v predchádzajúcom kroku.
3. Vyplníte predvyplnený formulár na darovanie /VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby/. 
4. Vyplnený formulár spolu s potvrdením o zaplatení dane odnesiete osobne alebo pošlete poštou na Váš daňový úrad. (vieme zabezpečiť doručenie na daňový úrad)

Rovnakým spôsobom môžu firmy darovať 1% z daní, v prípade ak viete sprostredkovať takúto možnosť, prosím kontaktujte nás.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte

Prezident klubu
Ing. Róbert Kačeňák
prezident@fcldnv.sk
technicko-bezpečnostný manažér
Marek Čechovič
tbmanažér@fcldnv.sk
Manažér pre mládež
Ing. Michal Galbo
mladez@fcldnv.sk
Ekonomický manažér
Štefan Janis
ekonomicky@fcldnv.sk